Česky   |   English   |   Pусский язык
Požádejte o dotaci z programu Nová zelená úsporám včas

Chcete stavět či rekonstruovat dům? Máte zájem o tepelné čerpadlo? Nebo prostě chcete zlepšit kvalitu svého bydlení za rozumné peníze? Pak neváhejte a co nejdříve se zapojte do dotačního programu Nová zelená úsporám. Stávající podoba v současnosti nejžádanějšího programu končí na konci roku 2021.

Zapojte se včas

Největší dotační program současnosti, který je zaměřený primárně na úspory energií v rodinných a bytových domech, využily již desítky tisíc zájemců. Od roku 2013, kdy tento program vznikl, bylo vypláceno více než 7 miliard korun.

Podle Státního fondu životního prostředí ČR, který program spravuje, celkové dostupné zdroje rychle vysychají a oproti původnímu plánu již nyní chybí zhruba miliarda korun. Navíc není jisté, že v dalších letech bude podobně štědrý program vůbec vypsán. Logicky tedy zájem domácností o dotace v poslední době výrazně stoupá. Nyní je tedy ideální čas zapojit se do projektu a požádat o dotaci.

Logo programu Nová zelená úsporám

Z programu je možné čerpat peníze na projekty na výstavbu nových rodinných a bytových domů, snižování energetické náročnosti ve stávajících budovách nebo na obnovitelné zdroje energie. Největší zájem mezi žadateli je o zateplení rodinných domů, výměnu oken a dveří, modernizaci systému vytápění nebo na instalaci solárních systémů. Nová zelená úsporám dokáže pokrýt až 50 % nákladů na rekonstrukci.

Výstavba zděného nízkoenergetického RD

Myslete na finanční spoluúčast

Jak dotaci úspěšně získat? Předně musíte počítat s tím, že s každou dotací je spojena určitá finanční spoluúčast. Proto hned na začátku si promyslete, jestli si dotaci vůbec můžete dovolit. Mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, že případnou stavbu, rekonstrukci nebo nákup obnovitelného zdroje energie je potřeba zaplatit z vlastních peněz. Dotaci na svůj účet obdržíte až ve chvíli, kdy realizace bude úspěšně ukončena a vy podpořená opatření řádně doložíte.

Splnění podmínek dotace se dokládá odborným posudkem, který by měl zpracovat specialista s příslušnou autorizací a oprávněním. Posudek se skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení stavby. Zpracovat projektovou dokumentaci může výhradně odborný projektant, tedy autorizovaná osoba podle příslušného zákona. Energetické hodnocení zpracovává energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona o hospodaření energií.

Nepodceňte přípravu dokumentů

Dalším krokem je příprava dokumentů k podání žádosti. Kromě výše zmíněného odborného posudku ještě budete potřebovat vyhotovený a podepsaný krycí list technických parametrů. V případě, že vás zastupuje jiná osoba, je potřeba dodat vámi podepsanou plnou moc. Samotnou žádost o dotaci, včetně příloh, lze podat na webových stránkách programu, případně korespondenčně v listinné podobě na krajské pracoviště fondu.

Zateplení fasády starého domu v Českých Budějovicích

Na formální prověření žádosti mají pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR 3 týdny. Další cca 3 týdny trvá prověření technických požadavků žádosti. Kolem 30 dnů je pak na případná odstranění nedostatků, v případě větších komplikací (např. v odborném posudku) lze požádat o prodloužení této lhůty. Pokud je vše v pořádku, do své e-mailové schránky obdržíte akceptační dopis. Podle typu žádosti vám od této chvíle běží lhůta 12 až 36 měsíců, během které by měla proběhnout činnost, o jejíž podporu žádáte. Není žádný problém, pokud s prací začnete již před doručením akceptačního dopisu.

Všem žadatelům o dotace z programu Nová zelená úsporám bychom rozhodně doporučili odborný technický dozor. Ideální je, pokud technický dozor bude nezávislý na realizační firmě. Závěrečná zpráva odborného technického dozoru se totiž u některých typů žádostí musí dokládat. Dodatečně se to pak velmi těžko řeší. Důležitý je také pečlivý výběr dodavatele, který bude práce vykonávat. Ať už jde o stavební firmu, výrobek nebo materiály, rozhodně se nesnažte ušetřit za každou cenu. Snažte se vybrat firmu, která má dostatečnou praxi a osvědčení pro vykonávání daného typu práce.

Nechcete s vyřízením žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám ztrácet čas? Nebo se chcete vyhnout zbytečnému stresu? Neváhejte a kontaktujte nás – vyřídíme za vás podání žádosti, vypracujeme projektovou dokumentaci a samozřejmě zajistíme kompletní realizaci. Technický dozor pro nás pak ve spolupráci zajišťuje Projektový ateliér PMT s.r.o. pod vedením Ing. Petra Luňáčka a jeho týmu.