Česky   |   English   |   Pусский язык
Reference: kompletní rekonstrukce fasády historického domu v centru Českých Budějovic

Značně poškozený plášť, pronikání dešťové vody do zdiva, narušené štukatérské ozdoby, zkorodované oplechování nebo takřka nefunkční klempířské prvky. S tím vším jsme se museli popasovat během kompletní rekonstrukce fasády historické budovy v centru Českých Budějovic.

Vše začalo sondážním průzkumem

Zatímco dvorní fasády secesního domu na Lannově třídě již byly opravené v nedávné minulosti, hlavní uliční průčelí, které se nachází na Lannově třídě, bylo ve velmi špatném, takřka havarijním stavu. Oprava tedy přišla „za pět minut dvanáct“. Pro nás tato rekonstrukce byla jedním z nejzajímavějších projektů poslední doby. Ačkoliv opravovaný objekt není nemovitou kulturní památkou, ani neleží v ochranném pásmu městské památkové rezervace, k přípravným pracím jsme přistoupili velmi pečlivě.

Vzhled fasády historického domu v centru Českých Budějovic před rekonstrukcí

První krokem bylo zpracování sondážního průzkumu, jehož cílem bylo zjistit skutečný zdravotně-technický stav pláště a objevit případné chybějící plastické výzdoby, které zdobí fasádu. K tomu jsme využili vysokozdvižnou plošinu, díky které jsme mohli pečlivě prozkoumat vše až do úrovně přechodu fasády na střešní rovinu. Ukázalo se, že na fasádě této secesní budovy v historii již proběhlo několik menších či větších úprav a rekonstrukcí. Původní plastická výzdoba zůstala prakticky zachována, byť byla ve velmi špatném technickém stavu. Výstupem této práce byla podrobná textová a grafická zpráva včetně fotodokumentace.

Dokumentace a architektonický rozbor

Klíčovou součástí zpracování projektu obnovy fasády byla příprava výkresové dokumentace. Bohužel původní dokumentace nebyla k dispozici, proto jsme klientem poskytnutý plánový výkres museli překreslit v grafickém programu pro plošné vyhodnocování stavu pláště.

Další etapou byl architektonický rozbor, během kterého se podrobně analyzuje nejen samotná stavba, ale i její blízké okolí. Opravovaná stavba představuje řadový dvoupatrový objekt zastřešený sedlovou střechou s okapovou orientací hřebene v linii uliční fronty. Sousední dům vpravo je rovněž dvoupatrový, levý (západní) soused pak jednopatrový. Oba se shodnou orientací sedlových střech.

Za hranicí své životnosti byla velká část fasády, včetně dekorativních prvků a plastických výzdob

Dům má bohatě členěnou fasádu secesního tvarosloví s přetrvávajícím vlivem neoslohů. Jedná se o symetricky členěnou fasádu se středovým vjezdem zaklenutým půlkruhovou arkádou. Vlastní fasáda je členěna na sokl, který je odstupňovaný v třídílném provedení se střední částí vpadlou. Směrem vzhůru je pak fasáda parteru členěna pásovou plastickou rustikou, která střídá předstupující pásy s těmi vpadlými.

Původní fasáda budovy byla z počátku minulého století

Celková rekonstrukce fasády nutností

Z velké části měl objekt původní fasádu z počátku minulého století. Jeho největší oprava proběhla na sklonku minulého století, z níž se dochovala povrchová úprava a stávající barevnost. K největší degradaci původního architektonického členění budovy došlo v době, kdy zde probíhaly stavební úpravy parteru při výstavbě obchodních prostorů.

Stav pláště byl značně narušený a plochy čelící vyšší povětrnostní zátěži vyžadovaly kompletní rekonstrukci. Tu bohužel potřebovaly i plochy, které měly být proti přírodním vlivům chráněné, např. prostory pod přesahy říms. Za hranicí své životnosti byla i velká část omítek. Část fasády pak byla „pouze“ poškozena povrchovou destabilizací štuků a nátěrů, které se drolily a odpadávaly.

Některé části pláště byly v doslova dezolátním stavu

Během průzkumu se také zjistilo, že předchozí obnova fasády nebyla důsledná a některé plochy a plastické výzdoby byly pouze překryty novými štuky a soudržnými nátěry na bázi akrylátu či silikátu, což nezabránilo postupné degradaci pláště. A právě obnova členitých ploch a architektonických prvků byla poměrně náročná, jak z odborného, tak i z finančního hlediska. Do projektu tedy bylo nutné zapojit řadu odborníků z celého spektra řemesel a specializací.

Od drobných zásahů až po kompletní opravu

Celkové opravy, které kompletní rekonstrukce fasády vyžadovala, byly mnohem rozsáhlejší, než se původně předpokládalo. Například plastické prvky oken, zejména pak šambrán prvního patra či plochy lemů a jejich patky, byly značně narušeny, a to minimálně ze tří čtvrtin všech prvků. Podobně destruované byly spodní části pláště a horizontální hladké parapetní římsy. Kordonová a korunní římsy měly narušenou strukturu a degradovanou profilaci, kterou bylo nutno doplnit na původní stav vytažením lérami.

Fasádu budovy zdobí řada nádherných plastik, které se nám podařilo citlivě zrekonstruovat

Jistým překvapením pro nás byl poměrně dobrý stav prefabrikovaných zdobných prvků fasády, tedy rostlinné motivy výplně pilastrů, volutové konzole i maskarony. Zde stačily drobnější stavební zásahy. Plastické prvky vyrobené z kufsteinského vápence vykazovaly pouze omezený rozsah poškození, kde postačilo odborné doplnění a tvarování.

V horším stavu byla kuželková výplň horní části pilastrů, patní vzpěry střední suprafenestry nad průjezdem a část korun nadokenních říms. V podobné fázi degradace, a to v celém rozsahu omítkové vrstvy, byly krajní lemy a patní části předstupujících pilastrů. Část fasádních a liniových prvků (patky, kanely), které měly po opakovaných nánosech barev poněkud deformovaný tvar, jsme museli očistit na původní profilaci.

Chybějící prvky plastické výzdoby, jako např. části parapetních výplní, kde ještě donedávna byly umístěny výduchy odvětrání lokálních plynových topidel (tzv. vafky), jsme museli znovu vytvořit domodelováním na místě ze speciálních tvarovacích hmot a následnou povrchovou úpravou pro štukovou pěnu. Pomohli jsme si také zednickým způsobem za pomocí přihození vrstev modifikované malty do připravených latí.

Do prací na rekonstrukci pláště se muselo zapojit řada odborníků z několika oblastí

Fasáda jako nová

Plochy fasády byly v největším rozsahu značně poškozené na mezi pilířích obou vyšších podlaží, což vyžadovalo odstranění stávajících narušených omítek a jejich nahrazení za omítky nové. Fatálně narušena byla i spodní část omítek v úrovni podokenního parapetního pásu nebo okolí průběžného parapetního pásu v druhém patře. Obě krajní plochy pláště byly výrazně poškozenější než její střed. Zatímco nejpoškozenější plochy bylo nutné nahradit novými omítkami v plném rozsahu, nejméně degradované plochy jsme po očištění a přebroušení pouze přetmelili a přeštukovali venkovním štukem. Nejlépe zachované plochy stačilo po očištění přepěnovat aktivním štukem a přetřít.

Pro finální nátěr byl vybrán silikát pro jeho prodyšnost potřebnou na historické cihelné zdivo spojované na vápennou maltu. Výrazně předstupující plastické prvky, které nebyly chráněné oplechováním jsme opatřili hydrofobním nástřikem. Odvětrávací otvory pod okny jsme zaslepili zazdívkou z plných cihel a následně omítli. Velká část klempířských prvků a krycích plechů byla povrchově napadená korozí s různým stupněm narušení povrchu i hmoty plechu. Byla tedy potřeba jejich úplná výměna za kvalitnější měděné, které mají mnohem delší životnost.

Náš projekt byl přihlášen do celorepublikové soutěže Fasáda roku 2021 v kategorii Rekonstrukce historického objektu

Oprava fasády byla kompletně dokončena po třech měsících. S touto rozsáhlou rekonstrukcí byl náš klient velmi spokojen a my věříme, že jemu i kolemjdoucím bude zbrusu nový plášť budovy dělat radost desítky let. Pod tímto odkazem se můžete na našem Facebooku podívat na krátké video, v němž najdete množství fotografií z rekonstrukce budovy. Tuto realizaci jsme přihlásili do celorepublikové soutěže Fasáda roku 2021 v kategorii Rekonstrukce historického objektu.

Máte zájem o rekonstrukci obytného domu či komerčních prostorů? Neváhejte a kontaktujte nás – připravíme cenovou nabídku, vypracujeme projektovou dokumentaci a samozřejmě zajistíme kompletní realizaci. Technický dozor pro nás pak ve spolupráci zajišťuje Projektový ateliér PMT s.r.o. pod vedením Ing. Petra Luňáčka a jeho týmu.