Česky   |   English   |   Pусский язык
Technická infrastruktura nutná před započetím stavby RD

Dopravní napojení pozemku a inženýrské sítě – strašák každého stavebníka. Je pozemek zasíťovaný? Patrně první otázka, která napadne každého, kdo si vyhlédl pozemek pro svůj nový domov. Problematiku inženýrských sítí totiž není radno podceňovat. Jde o jeden z klíčových faktorů výrazně ovlivňujících výslednou cenu bydlení. Případně značně prodlužující realizaci stavby. Oba faktory jsou stejně nepříjemné.

Inženýrské sítě nejsou jen elektřina a kanalizace

Spojení „inženýrské sítě“ (nebo též sítě technického vybavení) představuje komplexní infrastrukturu, která je nezbytná pro komfortní a plnohodnotný život ve 21. století. Zároveň je také jednou z nezbytností pro získání stavebního povolení.

Inženýrské sítě zahrnují několik typů přípojek, ne všechny jsou však pro povolení stavby povinné. Mezi povinné přípojky patří: kanalizace, přípojka pitné vody a připojení elektřiny. Existuje ale i řada dalších typů přípojek, jako je plynovod, teplovod, telekomunikační síť, kabelová televize nebo vysokorychlostní internet.

Dle umístění v terénu se sítě dělí na nadzemní a podzemní. Podle současných předpisů jsou sítě technického vybavení samostatnými stavbami, nepovažují se tedy za součást či příslušenství pozemku, pod kterým se nachází.

Realizace Aquaponický skleník Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zasíťovaný pozemek je výhrou

Pokud se rozhodnete zakoupit pozemek, který není napojen na inženýrské sítě, myslete na to, že prodávající ani obec, v jejímž katastru váš pozemek leží, nemají povinnost zajistit k němu infrastrukturu. Náklady na zřízení vodovodní, kanalizační, plynové či jiné přípojky vždy hradí majitel stavby. V případě, že se vaše parcela nachází na zelené louce bez patřičných připojení, nákladům na zajištění nezbytné infrastruktury se tedy nevyhnete. Výhodou představují pozemky, které jsou součástí větších projektů. Vybudování základní infrastruktury se tak může vyřešit formou tzv. plánovací smlouvy, kdy jsou náklady rozděleny mezi jednotlivé majitele pozemků podle jasně daných technických parametrů. Časté jsou např. projekty společných vodovodních řadů, na jejichž realizaci se může podílet více stavebníků. Díky tomuto postupu lze výrazně ušetřit na nákladech.

Startovní čára u majitelů již zasíťovaných pozemků je příjemnější. Základní infrastruktura, tedy vodovodní, elektrická a kanalizační přípojka, je většinou přivedena již ke hranici pozemku, případně její vedení se nachází v blízkosti pozemku. Jde třeba o chodník nebo příjezdovou cestu.

Ukázka inženýrských sítí v komunikaci

Pozor na kapacitu sítí

Pokud je vaše parcela nezasíťovaná, nestačí zjistit, jak daleko se od vašeho pozemku základní infrastruktura nachází. Doporučujeme co nejdříve na obci, stavebním úřadě nebo přímo u provozovatelů jednotlivých sítí ověřit kapacitu sítí a možnost napojení. Bohužel žádný centralizovaný systém všech inženýrských sítí a přípojek v ČR neexistuje, proto je nezbytné si vše včas zjistit samostatně.

Plynovodní přípojka v Českých Budějovicích

Ačkoliv provozovatel veřejných sítí by měl umožnit majiteli pozemku se k již vybudované infrastruktuře připojit, může nastat situace, kdy stávající síť je na hranici své kapacity a nová přípojka bez nutnosti navýšit kapacitu již není možná. Bývá to např. u elektřiny, kdy je potřeba po dohodě s provozovatelem sítě posílit stávající kapacitu.

Není přípojka jako přípojka

Přípojky do vodovodní sítě (dodávka pitné vody) a kanalizační sítě (odvod splaškových a dešťových vod) se standardně povolují v rámci stavebního řízení, případně jsou součástí projektové dokumentace stavby a povolují se společně se samotnou nemovitostí. Vodovodní i kanalizační přípojky se zřizují zvlášť pro každou stavbu, která má vlastní číslo popisné.

Kanalizační přípojka a inženýrské sítě

U přípojek do 50 m délky stačí územní souhlas, pokud je přípojka delší, je nezbytné územní rozhodnutí. Elektrickou přípojku zřizuje provozovatel distribuční sítě. Stačí kontaktovat distributora s žádostí o přípojku. Mezi největší české distributory patří ČEZ, E.ON PRE a další.

Stejně jako u stavebního povolení, i u projektu inženýrských sítí probíhá schvalovací proces. Teprve následně může začít samotná realizace přípojek. Základní výkopové a jiné přípravné práce lze udělat svépomocí, odborné práce spojené se zapojením jednotlivých zařízení, jejich nastavení a otestování by měl provádět provozovatel dané sítě nebo specializovaná firma. Šetření zde rozhodně není na místě. Případné opravy vodovodu či kanalizace mohou celkové náklady na realizaci stavby výrazně prodražit.

Chcete pomoci s přípravou projektové dokumentace, se zajištěním inženýrských sítí nebo se samotnou realizací Vašeho domu? Neváhejte a kontaktujte nás. Technický dozor pro nás pak ve spolupráci zajišťuje Projektový ateliér PMT s.r.o. pod vedením Ing. Petra Luňáčka a jeho týmu.